Daníkova školka

07.11.2015 00:52

Akci Den pro Daníka přijedou podpořit i děti z Daníkovy školky - MŠ Husova - Hořice.

Daneček navštěvuje 3. rokem speciální třídu Sluníčko pro děti s kombinovanými vadami v Hořicích. Je mu zde poskytována komplexní speciálně pedagogická péče s denní odbornou rehabilitací. Na všestranném rozvoji dítěte se podílejí různé druhy terapií – orofaciální stimulace, bazální stimulace, canisterapie. Ve školce se mu moc líbí :-).